Articles

Решење о одобрењу извођења радова(Члан 145)

Инвеститор Број решења
Датум издавања Објекат Локација Напомена

Гордана Вулетић

Прокупље

 351-92

Погледај>>

 14.05.2015. надстрешница КП бр.  1205/1 КО Шаиновац  

Гордана Вулетић

Прокупље

351-101

Погледај>>

12.06.2015 соларни панел КП бр. 1205/1 КО Шаиновац  

Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-179

Погледај>>

05.11.2015 потпорни зид КП бр. 1043, 1044/1 КО Кнежица Закључак о одбацивању
гис-технологии
ткани для вышивания